LOM PRAHA s.p. :: Seminář na téma „Životnost a únavová poškození vrtulníkové technik"

Seminář na téma „Životnost a únavová poškození vrtulníkové technik"

Created: 01. 12. 2016

Dne 29. listopadu byl na 22. základně Vrtulníkového Letectva zahájen seminář se zaměřením na Životnost a únavová poškození vrtulníkové techniky.

Jednalo se o první seminář na téma: „Únava leteckých konstrukcí se zaměřením na přistávací zařízení“. Semináře se účastnili zástupci 22. vrtulníkové základny, ČVUT v Praze - Fakulty strojní a LOM PRAHA s.p.

Hlavním tématem je trvalá snaha o neustálé zvyšování bezpečnosti a provozní spolehlivosti.

Vzájemné předávání vědomostí a zkušeností mezi provozovatelem, opravcem a univerzitou je důležitým bodem pro všechny, neboť životnost letadel je obor zasluhující si permanentní pozornost.

V této započaté spolupráci je nutno dále aktivně pokračovat. Téma příštího seminář se bude týkat pohonných jednotek letecké techniky.

Back
Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system rental of online store Upgates
Site map | Terms and Conditions