Horizontální defektoskop UNIVERSAL 600WE

Stabilní zařízení určené pro nedestruktivní zkoušení malých a středně velkých součástí a polotovarů z feromagnetických  ocelí a litin metodou magnetickou práškovou.

Specifikace:

Zařízení splňuje podmínky norem:

 • ASTM E 1444 - 94 a
 • ČSN EN ISO 9934-1 až 3

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

 • NAS 410 ( MIL-STD-410 ) – level 2, level 3
 • EN 4179 – level 2, level 3
 • EN 9712 – level 2, level 3                                                                                                                                

Zařízení umožňuje vytvářet rozptylové toky:

 • cirkulární magnetizací přímým průchodem proudu zkoušeným výrobkem
 • cirkulární magnetizací pomocným vodičem
 • podélnou magnetizaci pomocí vložení součásti do magnetizačního jha přístroje

Magnetizace :

 • cirkulární – střídavým proudem AC o intenzitě do 2400A,
 • podélná – střídavým proudem AC o intenzitě 15000A/z
 • kombinovaná – AC cirkulární a podélná magnetizace v jednom pracovním cyklu

Magnetovat je možné součásti s parametry:

 • délka do 610mm
 • průměr do 400mm
 • hmotnost do 100kg

Demagnetizace:

 • střídavým AC proudem přímo na stroji

Pro zkoušení je použita fluorescenční detekční suspenze magnetických částic BabCo Ly2500 v oleji K9300.