JWM 220 - ruční elektromagnet

Přenosné zařízení určené pro nedestruktivní zkoušení součástí a polotovarů z feromagnetických ocelí a litin metodou magnetickou práškovou.

Specifikace:

Zařízení splňuje podmínky norem:

  • ASTM E 1444 - 94 a
  • ČSN EN ISO 9934-1 až 3

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

  • NAS 410 ( MIL-STD-410 ) – level 2, level 3
  • EN 4179 - level 2, level 3
  • EN 9712 - level 2, level 3                                                                                                                               

Zařízení umožňuje vytvářet rozptylové toky:

  • podélnou magnetizaci pomocí jha elektromagnetu

Magnetizační proud :

  • střídavý AC

Magnetovat je možné součásti s parametry:

  • mim. délka  17mm
  • max. délka a hmotnost není omezena
  • zkouška po úsecích na přístupném povrchu

Pro zkoušení je použita fluorescenční detekční suspenze ve spreji (HELLING NRF 101).