Kapilární zkoušení – přenosný kapilární systém

Přenosný kapilární systém určený pro nedestruktivní zkoušení přístupných povrchů součástí a polotovarů

Specifikace:

Systém splňuje podmínky norem:

  • ASTM E 1417
  • ČSN EN ISO 3452 – 1 a 2
  • SAE AMS 2644C

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

  • NAS 410 ( MIL-STD-410 ) – level 2, level 3
  • EN 4179 – level 2, level 3
  • EN 9712 – level 2, level 3                                                               

Označení systému:

Fluorescenční metoda:

  • ČSN EN ISO 3452-1 – ICd – 3
  • ČSN EN ISO 3452-1 – IAd – 2

Barevná metoda:

  • ČSN EN ISO 3452 – 1 – IICe

Použité prostředky schválené v seznamu QPL – SAE – AMS – 2644:

  • Chemetall – ARDROX