Avionické přístroje rozumem, motor srdcem

Jedním z mnoha zajímavých pracovišť státního podniku LOM PRAHA s.p. je avionická dílna neboli Provoz 2 v kbelském Závodu letadel. Pokud motor je srdcem vrtulníku, tak jeho mozkem jsou avionické přístroje. A právě generálními opravami a repasy všech avionických agregátů v rámci oprav vrtulníků řady Mi, se toto oddělení zabývá.

„Obnovujeme všechny barometrické přístroje, jako jsou výškoměry, rychloměry, varia, vysílače výšky a tlakové spínače a snímače,“ popisuje činnost dílny jeho vedoucí Jiří Venglář a dodává, že kromě toho se na tomto pracovišti upravují do původního stavu také systémy autopilota, gyromagnetického kompasu a veškeré rotační mechanismy, včetně rotačních měničů a generátorů.

„Jde o důležitou práci. Musíme být vždy přesní a precizní, což samozřejmě jsme,“ říká hrdě na práci svého týmu Jiří Venglář.

Důležitou částí oprav vrtulníků řady Mi je i oprava dalších přístrojů jako je například umělý horizont nebo gyrovertikály. „Obnovujeme do původního stavu také veškeré komunikační prostředky – radiostanice, navigační prostředky, radiové výškoměry a samozřejmě veškeré havarijní řečové informační systémy nebo agregáty, které jsou zapojeny do systému havarijní signalizace. Tedy hlavně čidla, která přes bloky rozsvěcují informační tabla v pilotní kabině,“ vysvětluje obsah práce avionické dílny její vedoucí.

Nejsložitější je podle J. Vengláře, obnova systému autopilota, oprava Dopplerova měřiče DISS, kterým se měří traťová rychlost a úhel snosu nebo gyromagnetický systém.

Vše je důležité a vše se ve výsledku musí na vrtulníku skloubit, stejně jako úpravy vnitřního osvětlení přístrojů pro nočního vidění (NVG), ale i to v naší avionické dílně zvládáme,“ doplňuje další činnost Provozu 2.

Celkem v „lomácké“ avionické dílně pracuje čtrnáct lidí vesměs starších a hlavně zkušených. „K tomu ještě máme lakýrníka, který provede vždy finální renovaci povrchu přístrojů,“ zdůrazňuje J. Venglář.

Hlavním úkolem LOM PRAHA, státního podniku Ministerstva obrany, je zajistit opravy letecké techniky pro Armádu České republiky. „To je pro nás priorita. Kromě ní, ale zajišťujeme generální opravy a obnovu přístrojů a agregátů do vrtulníků i pro další státy NATO a Evropské unie,“ popisuje Jiří Venglář další zakázky, které Provoz 2 řeší.

Text: Ivan Tesař

Ilustrační foto: archiv LOM PRAHA