„Chci vrátit LOM PRAHA do pozice exkluzivního a prosperujícího partnera,“ říká Jiří Protiva

Začátkem února letošního roku jmenoval ministr obrany Lubomír Metnar do vedení státního podniku LOM Praha Jiřího Protivu, který má zkušenosti v oblasti obranného a krizového managementu. Během svého předchozího působení dokázal z Vojenského technického ústavu vybudovat mezinárodně uznávaný ústav, který se může chlubit špičkovou úrovní obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje. LOM Praha není v současné době ve zcela dobré kondici, ale nový ředitel je přesvědčen, že ho lze postavit zpátky na nohy.

„Z tohoto důvodu jsem přijal nabídku na pozici ředitele a jsem přesvědčen, že na základě odbornosti a šikovnosti lidí lze vrátit státní podnik do pozice exkluzivního a stabilního partnera nejen pro Armádu České republiky, ale i pro další partnery,“ říká ředitel LOM Praha s.p. Jiří Protiva a dodává, že jednou z možností je rozšiřování odborností a rozšiřování portfolia, kdy se podnik nebude zaměřovat jen na servis, opravy a modernizaci vrtulníků východní platformy, ale bude usilovat o profilování se v oblasti západní vrtulníkové platformy systému H1 ve vazbě na nákup vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper do Armády České republiky.

Svůj úkol vidí především ve zlepšení ekonomické situace a zajištění strategických funkcí vůči státu. LOM Praha zajišťuje pro českou armádu nejen modernizaci letecké techniky, ale zabývá se leteckým výcvikem pilotů vzdušných sil Armády ČR, ale i výcvikem pro zahraniční partnery. Podnik v současné době intenzivně vyjednává o konkrétním zapojení do zakázky na dodávku výše uvedených 12 amerických vrtulníků Bell pro českou armádu. Má zájem o zajišťování servisu nebo o provoz výcvikových systémů pro tyto bojové a víceúčelové stroje.

Nebudu řídit podnik od stolu, důležité jsou pro mě podněty přímo z provozů

„Zároveň musím poznamenat, že státní podnik má i další méně známá portfolia, na kterých lze stavět. Ať už to je oblast galvanických prací nebo strojního obrábění. Zároveň jsem byl mile překvapen, jak sofistikované schopnosti má LOM Praha například v oblasti destruktivního testování,“ pokračuje ředitel Protiva. „V rámci svého manažerského řízení nepředpokládám, že budu řídit podnik tzv. od stolu, ale záhy po svém nástupu jsem už navštívil všechna pracoviště, abych se přímo na místě seznámil s tím, jak fungují. Setkání se zaměstnanci, spolupracovníky a kolegy přímo v provozu je vždy víc vypovídající než mnohostránková výroční zpráva. Pro mě jsou jejich podněty a připomínky nesmírně důležité, abychom společně mohli jít tou správnou cestou a vést podnik efektivně i do budoucna.“

Státní podnik LOM Praha má velmi široké portfolio a samozřejmě také řadu odborníků, na kterých chce nové vedení stavět. „I v těch nejtěžších dobách nelze pouze škrtat, ale musí se hledat i nové obchodní příležitosti, úspory v režijních nákladech a optimalizovat různé procesy. Mým krédem je to, že když jednou ztratí státní podnik svoji schopnost, tak ji jen těžko získává zpátky. Proto chci všechny klíčové schopnosti nejen zachovat, ale naopak je plánuji rozšířit. A není to jen nová vrtulníková platforma, ale chci se zaměřit i na rozšíření ostatních činností, což se mi jako manažerovi osvědčilo i v minulých letech. Tohle považuji za důležitou a správnou cestu, jak vrátit státní podnik opět do skvělé kondice,“ dodává závěrem ředitel LOM Praha s.p. Jiří Protiva.

Odkaz na celý článek a video z rozhovoru o LOMu s redakcí MOČR naleznete zde: „Chci vrátit LOM Praha do pozice exkluzivního a prosperujícího partnera,“ říká Jiří Protiva

Autoři: Jana Deckerová a Jan Kouba z redakce Ministerstva obrany ČR