Dceřiná společnost LOM PRAHA VR Group prezentovala komplexní výcviková řešení na bezpečnostním a obranném veletrhu BSDA 2022

Mezinárodní výstavy Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA 2022) v rumunské Bukurešti se zúčastnila také dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA VR Group. Svoje komplexní výcviková řešení prezentovala na národním stánku České republiky organizovaném zahraniční kanceláří agentury CzechTrade.

BSDA patří mezi nejvýznamnější veletrhy v oblasti obrany a bezpečnosti na Balkáně. Každé dva roky se zde setkávají představitelé profesních institucí z celého regionu.  

Díky skvělé organizaci a podpoře zastupitelského úřadu v Bukurešti měla VR Group možnost diskutovat účel a vlastnosti nabízených produktů s vysokými funkcionáři rumunských ozbrojených sil, kteří zástupcům společnosti vyjádřili zájem o další pokračování spolupráce.

 

Autor: Pavel Lang