Demontáž před vzdušným transportem

Sundáním pěti listů nosného a tří listů vyrovnávacího (ocasního) rotoru počínaje a demontáží koncového nosníku vrtulníku konče. Mezitím sejmutí vnějších podvěsných a přídavných nádrží, ocasní ostruhy, stabilizátoru i antén a vyzvednutí hlavního reduktoru VR-14. Zhruba takový byl obsah odborných prací na vrtulníku Mi-171Sh s registrací GHF 697 před jeho nadcházejícím transportem do Ghanské republiky.

Přípravu kompletně zgenerálkovaného stroje z výzbroje ghanských vzdušných sil k letecké přepravě do Akkry provedla skupina techniků ze závodu letadel LOM PRAHA s.p. pod vedením Lukáše Syrového, vedoucího pracoviště draků letadel.

„Nejnáročnější činnost spočívala ve vyjmutí hlavního reduktoru VR-14 z trupu vrtulníku, aniž by došlo k manipulaci s turbohřídelovými motory TV3-117. Tady se jedná, s nadsázkou řečeno, o hodinářskou práci, a to jak pro techniky, tak i pro obsluhu jeřábu,“ říká L. Syrový a dodává, že většina demontovaných částí vrtulníku byla pečlivě zabalena, aby nedošlo k jejich poškození a uložena do nákladové kabiny GHF 697.

Z podkladů Lukáše Syrového připravil: Pavel Lang

Foto: autor a Lukáš Syrový