Ministerstvo obrany a LOM Praha s.p. uzavřely smlouvu na modernizaci vrtulníků Mi-171.

V úterý 8. prosince 2020 byla podepsána náměstkem ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Luborem Koudelkou a obchodním ředitelem státního podniku LOM Praha Radomírem Daňhelem smlouva na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š.

U všech 15 strojů budou nainstalovány nové palubní odpovídače, včetně specifických modulů zajišťujících jejich odolnost proti rušení protivníkem v rámci elektronického boje. U 8 vrtulníků bude navíc kompletně modernizován avionický systém, včetně nových komunikačních prostředků, navigačních systémů a multifunkčních displejů u obou pilotů. U 3 vrtulníků bude nainstalována také odlehčená balistická ochrana pro snížení jejich hmotnosti a u jednoho vrtulníku bude přidán MEDEVAC kit umožňující leteckou přepravu raněných se zdravotním vybavením a lékařským doprovodem.

V konečné ceně 1,2 mld. Kč bez DPH je zahrnuto také vytvoření prototypového vrtulníku, na němž bude vyzkoušeno sladění všech výše uvedených modernizačních prvků. 

Odkaz na zpravodajství na webových stránkách Ministerstva obrany ČR naleznete zde: 

MO a LOM Praha uzavřely smlouvu na modernizaci vrtulníků Mi-171