Kdo z vás přistane na LKPO?

Obliba „lomáckých“ soutěží prudce roste. Tentokrát se otázka týká letiště Přerov (LKPO), jehož provozovatelem je státní podnik LOM PRAHA. Ze základních informací uvádíme, že se jedná o veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště v katastrálním území obce Bochoř cca 4,5 km od Přerova. Nachází se v nadmořské výšce 206 m se vzletovou a přistávací dráhou (VPD) o délce 2500 m a šířce 60 m (beton) a o délce 840 m a šířce 30 m (tráva).

Dotaz na vás? Ze šesti zveřejněných fotografií (A až F) musíte uvést, která ranvej neboli VPD patří přerovskému letišti.

Vaše odpovědi zašlete na email: marketing@lompraha.cz nejpozději do pondělí 14. března 2022. Důležitá poznámka: do slosování správných odpovědí bude zařazen pouze váš mail, nikoliv komentář z podnikového Facebooku.

Tři výherci obdrží od LOM PRAHA s.p. ceny.

Autor: Pavel Lang