Kolektivní smlouva v LOM PRAHA? Vyjednána, podepsána!

S nástupem nového vedení LOM PRAHA s.p. došlo k dalšímu posunu ve vzájemné spolupráci mezi zaměstnavatelem a podnikovými organizacemi Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. Jedním z dílčích ukazatelů je podpis Kolektivní smlouvy pro rok 2021. Ve čtvrtek 6. května 2021 ji svými podpisy stvrdili ředitel státního podniku Jiří Protiva a předsedové závodních výborů ZO ČMOSA Milan Hruška, Pavel Koudelný a Jiří Šumpík.

Kolektivní smlouva 2021 popisuje nejen pracovněprávní vztahy, odměňování zaměstnanců, sociální oblast, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí nebo předcházení sporům, ale i vizi na rok 2022.

Smluvní strany se shodli na tom, že se sice jednalo o tvrdé kolektivní vyjednávání, které však bylo konstruktivní a ve finále vedlo k naplnění společných cílů vedoucích k budoucí prosperitě LOM PRAHA s.p.   

Autor: Pavel Lang