Krok dopředu v poskytování leteckého výcviku

Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA se prvním červencovým dnem letošního roku stalo oprávněnou výcvikovou organizací Approved Training Organisation (ATO).

Náročný proces přechodu na novou legislativu byl zahájen již v listopadu 2019, kdy byl vydán metodický pokyn ředitele Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR. Tím začal dlouhodobý proces pro vytvoření struktury, podmínek a zejména dokumentace k organizaci a provozu nové výcvikové organizace.

Dopad metodického pokynu byl celkem zásadní na všechny poskytovatele výcviku pro Armádu ČR, počínaje Univerzitou obrany v poskytování teoretické výuky, přes další školící organizace a konče vrcholným poskytovatelem komplexního leteckého výcviku – CLV Pardubice, dnes tedy ATO-CLV.

„V oblasti leteckého výcviku se jednalo o náročnou a množství času pojímající práci na vytvoření zcela nové dokumentace, která zahrnuje veškerou současnou evropskou leteckou legislativu, s cílem co nejvíce sjednotit výcvik vojenského létajícího personálu s civilním prostředím. Přitom samozřejmě musela zůstat zachována veškerá specifika vojenského létání, protože výcvik vojenského leteckého profesionála je ve spoustě oblastí náročnější, než je tomu u jeho civilních kolegů,“ dodává ředitel CLV Jaroslav Špaček.  

Tímto opatřením došlo ke sjednocení počátečního výcviku vojenských pilotů jak na letounech, tak i na vrtulnících s výcvikem, který adepti létání v civilu dostávají pro získání licence PPL (Privat Pilot Licence). Následně budoucí vojenští piloti získávají již zmíněnou vojenskou nadstavbu výcviku, kterou nelze v civilním prostředí provádět a pro, kterou nemají jiné školy nejen oprávnění, ale většinou ani zkušenosti.

Stálý instruktorský sbor ATO-CLV je složen výhradně z bývalých vojenských pilotů s rozsáhlými zkušenostmi nejen z létání, většina z nich prošla i velitelskými funkcemi různých úrovní. Dnes již mezinárodní tým instruktorů CLV rozšiřuje své řady i o zahraniční piloty. V současné době, především s ohledem na podmínky znalosti českého jazyka, rozšířilo CLV své řady o tři piloty působící předtím na pozicích instruktorů na letounech L-39 na Slovensku.

V současné době musí být veškerý personál, který poskytuje letecký výcvik, předem schválen z úrovně ODVL MO, čímž zůstává zajištěn dohled nad kvalitou instruktorů létání a jejich odpovídající teoretické i praktické znalosti.  

ATO-CLV je dnes z hlediska evropského práva zcela transparentní organizací, která je organizována v souladu s nařízením Evropské komise 1178 řešící výcvik létajícího personálu. CLV se tak svou výcvikovou organizací stalo plnohodnotným poskytovatelem leteckého výcviku pro vojenský létající personál.

LOM PRAHA s. p tímto aktem upevňuje důležitou strategickou schopnost státu, kterou je právě vojenský letecký výcvik vlastními prostředky na vlastním území.

Text: Tomáš Bruštík

Ilustrační foto: Jan Čadil a Pavel Lang