LOM dosáhne kladného výsledku hospodaření

Co bylo před deseti měsíci vizí, stalo se realitou. Státní podnik Ministerstva obrany LOM PRAHA se vymanil ze záporných hospodářských výsledků a dostal se do černých čísel. V roce 2019 vykazoval ztrátu cca 188 milionů korun, o rok později cca 80 mil. Kč. Na letošní rok byl předchozím managementem opět plánován prodělek v řádu několika desítek milionů korun.

V únoru 2021 byl jmenován ministrem obrany do čela LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva. Vize? Ekonomická stabilizace podniku, který se nacházel v nelichotivé situaci z hlediska hospodaření a zajištění financování.

Realita? Kladný hospodářský výsledek v řádu jednotek milionů korun a pozitivní obrat týkající se cash-flow.   

Otázka je nabíledni. „Za hlavní důvody změny situace považuji efektivní využití nástrojů krizového managementu, dále aktivní a otevřenou komunikaci s Ministerstvem obrany, tuzemskými a zahraničními zákazníky a zejména se zaměstnanci. Nově pojatým PR jsme zacílili na  naše nezastupitelné postavení v obranném a bezpečnostním průmyslu, jakož i na klíčové projekty v širokém portfoliu, což přispělo ke zvýšení kreditu LOM PRAHA u odborné veřejnosti a k zintenzivnění spolupráce. Civilním institucím jsme poskytli naše služby v rámci tzv. nevojenské sféry, například elektrochemické a chemické povrchové úpravy kovových materiálů, nedestruktivní testování materiálu nebo vyvažování rotačních dílů,“ popisuje některá opatření ředitel státního podniku Jiří Protiva.

Na informaci o kladném hospodářském výsledku LOM PRAHA s.p. reagovala některá media.

LOM Praha letos skončí s kladným hospodářským výsledkem. Zvažuje nová letadla

Autor: Pavel Lang