LOM je doyenem pěti státních podniků Ministerstva obrany

LOM PRAHA, VOP CZ, Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav. To, že je Ministerstvo obrany České republiky zakladatelem pěti státních podniků není neznámá informace. Podstatně menší povědomost veřejnosti je však o vzniku těchto institucí, které mají již desítky let nezastupitelnou roli v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.

Aniž bych zasahoval do práce historiků, tady je několik zajímavých údajů z jejich historie. Nejstarším je LOM PRAHA se 107 roky. V roce 1915 byl milníkem tehdy karlínský podnik Breitfield-Daněk, který započal výrobu leteckých motorů typu HIERO. Jenom o málo mladší je Vojenský technický ústav. V roce 1922, přesně před sto lety, byl založen Vojenský vzduchoplavecký ústav studijní, přímý předchůdce VTÚLaPVO a v 1925 vznikl Vojenský technický ústav, předchůdce VTÚPV a VTÚVM.

První právní norma Československé republiky, která konkrétně vyjadřuje existenci instituce, kterou lze považovat za právního předchůdce Vojenských lesů a statků, je Vládní nařízení č. 206 ze dne 25. září 1924, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních. Na jeho základě vznikl Vojenský dřevařský podnik ve Velkých Levárech. Tehdy však šlo pouze o lokální záležitost. V roce 1928 Vojenský dřevařský podnik legislativně nahrazují Vojenské lesní podniky.

V roce 1946 vznikl v Šenově u Nového Jičína Vojenský opravárenský závod 025, který se zaměřoval pouze na opravu vojenské techniky. Postupem času se však možnosti podniku rozšířily i na vojenskou výrobu. Historie právních předchůdců Vojenského výzkumného ústavu se datuje od roku 1951. Tady lze vzpomenout Katedru nauky o materiálu Vojenské akademie Brno, dále Výzkumné a zkušební středisko 070 Brno a Výzkumné pracoviště radiotechnické služby Brno.

Autor: Pavel Lang