LOM PRAHA hostil mezinárodní konferenci Gripen Users Group

Dne 25. října 2012 se v Taktickém simulačním centru uskutečnila mezinárodní konference uživatelů letounu JAS-39 Gripen (GUG – Gripen Users Group). Pozvání velitele Vzdušných sil AČR přijali zástupci Švédska, Maďarska, JAR a Thajska. V rámci konference měli zástupci jednotlivých zemí možnost seznámení a praktického ověření schopností Taktického simulačního centra, s cílem posoudit jeho vhodnost pro zabezpečení jejich výcvikových potřeb. 

Samotného ověření všech simulátorů, které bylo prováděno během 3 dnů, se zúčastnili testovací piloti jednotlivých zemí.  V závěru konference GUG byly všemi účastníky vysoce kladně hodnoceny simulační schopnosti TSC, zejména flexibilita plánování výcvikových misí. Účastníci konference podpořili záměr LOM PRAHA s. p. propojit Taktické simulační centrum se střediskem FLSC (Flight Simulation Center) ve Švédsku a připravit společné mezinárodní cvičení za účasti obou výcvikových center.

Kontakt pro novináře:

Daniela Mayerová, Vedoucí marketingového oddělení a tisková mluvčí LOM PRAHA s.p.

E-mail: daniela.mayerova@lompraha.cz

Tel: +420 602 528 693