„LOM PRAHA může počítat s naší podporou,“ říká za Armádu ČR generálporučík Jaromír Zůna

Jedním z cílů LOM PRAHA s.p. je naplňovat určené odborné schopnosti ve prospěch klíčového zákazníka, a to Armády České republiky. S tím bezprostředně souvisí pracovní návštěvy vrcholných představitelů Generálního štábu AČR. Ve středu 10. března 2021 jednal ředitel státního podniku Jiří Protiva s prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíkem Jaromírem Zůnou. „Armáda ČR považuje resortní státní podniky za velmi významný prvek, který napomáhá zajišťovat její funkčnost. LOM PRAHA v tomto směru sehrává klíčovou roli. Proto může i nadále počítat s naší podporou a je v dlouhodobém zájmu armády, aby LOM prosperoval a aby mu byla dána odpovídající role i do budoucna,“ říká genpor. Zůna a dodává, že vzájemnou prioritou jsou dlouhodobé rámcové smlouvy, které budou kryty dostatečným objemem finančních prostředků.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková