LOM PRAHA podpoří české a švédské letectvo ve společném simulovaném taktickém cvičení

 

Pokračování a další rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti přípravy a výcviku pilotů vzdušných sil Armády České republiky a vzdušných sil Švédského království,  bylo hlavní téma, které zaznělo během návštěvy velitele vzdušných sil Švédska, generálmajora Micael Bydéna v Pardubickém taktickém simulačním centru (TSC) Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p., za doprovodu velitele vzdušných sil AČR, pkl. gšt. Ing. Libora Štefánika a bývalého velitele vzdušných sil brig. gen. Ing. Jiřího Vernera.

Vzácnou návštěvu uvítal v Taktickém simulačním centru ředitel Centra leteckého výcviku Ing. Pavel Mareš a jeho zástupce pro taktický výcvik Ing. Jaroslav Šefl. Prezentaci a ukázku schopností centra leteckého výcviku LOM PRAHA provedl zkušený instruktor bývalý pilot JAS-39 Gripen, Ing. Otakar Prikner.

Největší zájem hosté projevili o prezentaci možnosti provedení společného simulovaného leteckého cvičení. Propojením pardubického TSC a švédského simulačního centra FLSC ve Stockholmu, by bylo možné provádět současný výcvik až 16 pilotů, což by výrazně přispělo k dalšímu rozvinutí jejich taktických schopností. V průběhu diskuse bylo zdůrazněno, že cvičení by probíhalo pouze v neutajovaném režimu, bez sdílení jakýchkoliv citlivých informací a ve dvou etapách. V první etapě by proběhlo propojení na experimentální úrovni za účelem ověření funkčnosti a splnění technických a legislativních podmínek. Ve druhé etapě by se uskutečnilo společné simulované letecké cvičení mezi českými a švédskými piloty.

V závěru návštěvy velitel vzdušných sil Švédska vysoce ocenil schopnosti taktického simulačního centra státního podniku LOM PRAHA a také velmi krátkou dobu, za kterou bylo zřízeno. Oba velitelé v závěru vyjádřili svůj zájem a podporu při přípravě společného simulovaného leteckého cvičení, které by bylo dalším krokem v rozvoji vzájemné spolupráce příslušníků vzdušných sil Armády České republiky a vzdušných sil Švédského království.

Taktický simulační výcvik pro piloty taktického letectva poskytovaný naším podnikem, zahrnuje nácvik řešení různých taktických a bojových situací za hranicí viditelnosti, s podporou FAC a GCI. Výcvik je poskytován prostřednictvím moderního výcvikového centra v Pardubicích vybudovaného ve spolupráci s dceřinou společností VR Group a.s., které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi umožňujícími téměř reálnou vizualizaci.

V porovnání s výcvikem na skutečném letounu, je na simulátorech možné provádět manévry a činnosti, jejichž provádění by bylo v běžném výcviku obtížné a riskantní. Náklady na simulační výcvik jsou přitom zlomkem v porovnání s provozem skutečného letounu. Do provozních nákladů simulátoru se nezapočítává údržba, palivo, pojištění, použití zbraní, náklady spojené s provozem výcvikového prostoru a další nezanedbatelné položky.

Parametry a výkony letounů, radarů, zbraní, nepřátelských entit, jak leteckých, tak i pozemních a námořních jsou plně konfigurovatelné.

Taktické simulační centrum bylo vybudováno v rámci Centra leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích v roce 2011. CLV je jednou z divizí státního podniku LOM PRAHA, největšího podniku leteckého průmyslu v ČR zaměřeného zejména na služby pro provozovatele vrtulníků řady Mi.