LOM PRAHA podpoří činnost Komunitního centra pro válečné veterány

Ve čtvrtek 27. května 2021 se uskutečnila na ředitelství LOM PRAHA s. p. pracovní schůzka ředitele státního podniku Jiřího Protivy s představiteli pražského Komunitního centra pro válečné veterány npor. Tomášem Vopálenským a Štěpánem Vykypělem, kterého se zúčastnil i náměstek ředitele ÚVN-VFN Praha plk. Zdeněk Brabec.

Jednání bylo zaměřeno na možné zapojení LOM PRAHA do různých forem poradenských, volnočasových, náborových i rekvalifikačních aktivit KCVV Praha, a to nejen pro válečné veterány, ale i jejich rodinné příslušníky. „LOM Praha je strategický podnik, a proto je v našem zájmu, oslovit jej jako první v resortu MO ke vzájemné spolupráci,“ říká plk. Z. Brabec.    

Neformální diskuse přítomných již přinesla řadu návrhů. „Konkrétně mohu zmínit například prezentaci odborného portfolia LOM Praha na letním táboře pro děti válečných veteránů, exkurze veteránů na sofistikovaná pracoviště a zkušebny podniku, odborné přednášky k modernizaci letecké techniky, společné streamy pro školy a další zajímavé formy,“ upřesňuje npor. T. Vopálenský.

„LOM PRAHA si váží nabídky ke spolupráci s komunitním centrem a vždy podá pomocnou ruku k podpoře válečných veteránů a jejich blízkých,“ konstatuje ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva.

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: autor a MO ČR