LOM PRAHA pokračuje v leteckém výcviku studentů Univerzity obrany

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci pokračuje letecký výcvik studentů Univerzity obrany v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA. Z důvodu minimalizace potenciálního šíření nákazy COVID-19 byla přijata mimořádná opatření, nevyjímaje rozdělení studentů do skupin.

Na začátku března jsou studenti třetího ročníku specializace vojenský pilot připraveni ke svým prvním vývozním letům na vrtulnících Enstrom 480 nebo letounu Zlín Z-142, a to podle jejich budoucího zařazení. Postupně se budou učit ovládat letadlo při letu po letištním okruhu a v pracovním prostoru. Celý výcvik je koncipován tak, aby se s letadlem naučil létat i ten, kdo doposud neměl žádné pilotní zkušenosti. Vyvrcholením každého výcviku jsou první samostatné lety bez instruktora, které by měli studenti UO absolvovat v průběhu dubna.

Do CLV Pardubice studenti nastoupili první únorový týden. Před samotným zahájením letové praxe a prvním vývozním letem museli absolvovat stanovené hodiny teorie na učebně. Prvotní znalosti aerodynamiky, navigace a frazeologie studenti získali ještě v distanční formě od svých vyučujících z Univerzity obrany v rámci zimního semestru v předmětu Základní pilotní příprava.

Ve znamení teorie se nesly také první tři týdny v Pardubicích. Podle vojenských leteckých předpisů musí každý pilot-žák absolvovat nejdříve teoretické typové přeškolení, tzv. materiální část. V jeho rámci se budoucí piloti seznámili se svým letadlem, na kterém budou létat, takřka do posledního šroubku. Se svými instruktory létání poté prošli jednotlivé účelové přípravy, kde se učili nazpaměť konkrétní nouzové postupy, zásady techniky pilotáže, významné orientační body v okolí letiště pro snazší orientaci za letu až po radiotelefonní postupy a korespondenci používanou na letišti LKPD. Na závěr přeškolení museli své znalosti prokázat během testu, jehož absolvování s minimálně 75% úspěšností je nutnou podmínkou před zahájením letového výcviku. 

Právě probíhající praktický letecký výcvik je nedílnou součástí studijní specializace vojenský pilot, kde se skloubí nabyté teoretické znalosti spolu s letovou praxí. Proto je klíčové, že se povedlo letošní kurz nových pilotů-žáků uspořádat navzdory nepříznivé epidemiologické situaci a pokračující pandemii COVID. Pocit prvního samostatného vzletu a přistání nelze nahradit žádnou jinou formou a pocit letu, vlivy větru a tíhu zodpovědnosti za provedení letu si musí každý jednotlivec zažít na vlastní kůži.

Z podkladů Zpravodajského portálu Univerzity obrany, autorů O. Macha, M. Schmidta a Š. Churého, připravil: Pavel Lang