LOM PRAHA prezentuje klíčové projekty loňského roku

Jedním z klíčových faktorů, že LOM PRAHA s.p. dosáhl po dvou letech kladného hospodářského výsledku byla úspěšná realizace obchodních případů, respektive zacílení na zvládnutí odborných projektů. Čtyři závody státního podniku provedly, primárně pro Ministerstvo obrany ČR, jak desítky opravárenských a modernizačních projektů, tak zabezpečily letecký výcvik a další speciální služby. Představme si některé z nich…

Závod modernizací a modifikací (ZMM) uskutečnil modernizaci vrtulníků Mi-17, které provozuje 24. základna dopravního letectva, na normy Eurocontrol. Další modifikace byla určena pro jednotku speciálních vzdušných operací. Projekt SOATU II se týkal např. instalace palubního jeřábu Breeze-Eastern, dále systému kotvení nákladu a vybavení včetně kulometů M-134DH, systému poutání palubního technika a dalších prvků zvyšujících bezpečnost posádky a užitné vlastnosti vrtulníků. Z činností pro zahraniční zákazníky lze uvést projekt na strojích Z-9 „Harbin“ pro pákistánské námořnictvo. Nemalé úsilí bylo a bude v ZMM zaměřeno na přípravu zajištění životního cyklu nově pořizovaných vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Závod se zároveň věnoval projektu s názvem KROVKA.

Letecký a pozemní výcvik pilotů Vzdušných sil Armády ČR i zahraničních letectev v Centru leteckého výcviku lze za uplynulý rok hodnotit jako zdařilý, a to nejen v souvislosti s náletem 5 180 hodin (pro AČR 4 358 h), ale i proto, že se této profesní mety dosáhlo přes dvouměsíční omezenou činnost v režimu proticovidových opatření.

Premiérou bylo zahájení výcviku mladých vrtulníkářů přímo na strojích Enstrom 480B-G bez předchozí zkušenosti na „zlíncích“. Flotila Enstromů, doplněná v roce 2021 o další dva kusy, nalétala pro AČR rekordních 1 622 hodin.

Významnými počiny bylo jednak získání oprávnění CLV Pardubice na výcvikovou organizaci Approved Training Organisation (ATO), což do budoucna zajistí jednodušší převody vojenských pilotních licencí na civilní a také rozhodnutí o zařazení CLV do připravovaného aliančního programu NATO Flight Training Europe (NFTE) pro výcvik pilotů NATO.

V taktickém simulačním centru (TSC) se podařila nejen modernizace softwaru, ale za veliké pozitivum lze považovat i instalaci devátého, záložního, kokpitu a také implementaci nové entity stíhacího letounu F-16.

Pro závod letadel je trvalou a neměnnou prioritou podpora životního cyklu letecké techniky. Hlavním zákazníkem opět byly Vzdušné síly AČR. ZLD provedl generální opravu (v různých etapách) na pěti vrtulnících Mi-171Š a tři GO na strojích Mi-24/35. „Generálkou“ ve Kbelích prošla také „stosedmdesátjednička“ vzdušných sil Ghany.

Opravy a údržba vrtulníků řady Mi však nebyly jedinou součástí portfolia závodu letadel. K nim je třeba přičíst ostatní speciální služby, z mnoha realizovaných např. zástavba pomocné energetické jednotky (APU) Safír v Litvě. Další odbornou činností byly opravy samostatných agregátů pro externí zákazníky, jednalo se zhruba o 600 zakázek. Další desítky zakázek měly spojitost s kontrolami a opravami agregátů při předepsaných pracech. Nelze opomenout také již dlouholetou a úspěšnou spolupráci s Vojenským historickým ústavem při renovaci letecké techniky z muzejních sbírek kbelského Leteckého muzea. Tentokrát jde o vrtulník SM-2 OK-RUV.

Z programů závodu pohonných jednotek lze informovat o generálních opravách zhruba třiceti pístových motorů M-337 AK pro alžírské vojenské letectvo, dále rumunského zákazníka (Arpiem Aviation) nebo další zahraniční soukromé provozovatele. Opravy turbohřídelových motorů TV3-117 se prováděly jak pro Vzdušné síly AČR, tak do vrtulníků Mi-17 provozovaných pardubickým CLV.

Program reduktorů VR-14/24 se v ZPJ realizuje zejména dlouhodobým kontraktem pro polskou armádu a české vojenské letectvo. Dalšími zákazníky byl například Alžír a Ghana. Profesním pozitivem bylo provedení dlouhodobé zkoušky a získání oprávnění od výrobce Klimov pro udělení meziopravního resursu 2 000 letových hodin pro reduktory VR-14. Nelze nevzpomenout také opravy motorů AI-25TL nebo pomocných startovacích jednotek AI-9V. S kladným ohlasem se setkala nabídka tzv. nevojenského portfolia, v reálu dynamického vyvažování, povrchových úprav materiálů nebo strojního obrábění.

„Projekty realizované v roce 2021 se nám podařilo zvládnout zejména díky nasazení zaměstnanců podniku, za což jim touto cestou děkuji. V letošním roce nás čeká plno zajímavých projektů, které budou opět prezentovat široké odborné portfolio a specifickou roli státního podniku v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu,“ říká ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva.

P.S. Výše uvedené řádky jsou pouze strohým popisem odborných činností dílčích závodů LOM PRAHA. Následně se k jejich portfoliu podrobněji vrátíme v médiích státního podniku.

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv LOM PRAHA s.p.