LOM PRAHA přijal pozvání na Velehrad a podpořil setkání lidí dobré vůle na Cyrilometodějských slavnostech

Z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje ve Velehradu na Uherskohradišťsku na malešické ředitelství LOM PRAHA s.p. doputovala pozvánka k účasti jeho představitele na Cyrilometodějských slavnostech 2022. Této čestné role se ujal ředitel státního podniku Jiří Protiva.

V pondělí 4. července, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů, se ředitel LOM PRAHA nejprve zúčastnil ve velehradské bazilice Modlitby za vlast, která je tradičně organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Akce se uskutečnila také za přítomnosti Čestné stráže AČR s historickými prapory a vojáků, kteří již dříve obdrželi od náčelníka Generálního štábu AČR minci Laudi Memorabilis. V bazilice zazněl i vojenský signál Večerka k uctění památky padlých.

Následným bodem programu byl benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, který je spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Hudební hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozvali řadu hostů, kteří přítomným přinesli nezapomenutelné zážitky.

 

Text: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p. a Michal Bjalek