LOM PRAHA přispěl do programu tábora pro děti válečných veteránů

Zástupci státního podniku LOM PRAHA navštívili tábor ve Vojenské zotavovně Měřín organizovaný Komunitním centrem pro válečné veterány Praha (KCVV). Tento letní tábor je určen pro děti a vnoučata z rodin válečných veteránů.

„V červenci došlo mezi KCVV a LOM PRAHA k podepsání memoranda o spolupráci a toto je jedna z dalších mnoha společných aktivit co se týče naší podpory válečných veteránů“, říká ředitel podniku Jiří Protiva.

Na táboře LOM PRAHA zábavnou formou představil své odborné portfolio. Bylo zodpovězeno mnoho zajímavých dotazů od dětí i od instruktorů, a nakonec byly předány drobné upomínkové předměty ke zpříjemnění zbytku dětského tábora.

„Za celé KCVV i děti děkujeme LOMu za návštěvu i za zabezpečení programu na našem dětském táboře. Budeme se těšit na další úžasnou spolupráci, zejména na prohlídky vašich provozů a pracovišť ve Kbelích a v Malešicích“, říká Tomáš Vopálenský, vedoucí Oddělení Komunitní péče pro válečné veterány a jeho kolegové.

Text a foto: Jitka Šuláková