LOM PRAHA s.p. úspěšně absolvoval Audit MAK

V září 2010 úspěšně proběhl audit Mezistátního leteckého úřadu “MAK”, který je obdobou Evropského úřadu pro bezpečnost leteckého provozu EASA. Audit konstatoval, že podnik je způsobilý k provádění generálních oprav vrtulníků Mi-17 včetně generálních oprav agregátů. Získáním certifikátu MAK podnik upevnil již tak unikátní postavení mezi zeměmi NATO v oblasti oprav těchto vrtulníků.