LOM PRAHA s.p. získal dotační podporu, bude realizovat energeticky úsporná opatření

Státní podnik LOM PRAHA obdržel kladné rozhodnutí ministryně životního prostředí a bude tak moci realizovat zamýšlený projekt „Úspory energie ve státním podniku LOM PRAHA s.p. – areál Malešice“.

Cílem chystaného projektu je dosažení úspory energie, které je mimo jiné i vzhledem k vývoji cen energií na trhu velmi aktuálním tématem. Státní podnik bude za účelem dosažení energetické úspory kombinovat opatření, zahrnující mimo jiné instalaci fotovoltaického systému, výměnu oken či komplexní výměnu zastaralého a neúsporného osvětlení.

Ředitel podniku Jiří Protiva vnímá tento projekt jako klíčový nejen z hlediska odpovědného hospodaření státního podniku, ale také z pohledu společenské odpovědnosti, která je pro státní podnik neméně důležitá.

„V návaznosti na rozhodnutí o podpoře z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy se LOMu PRAHA otevřela cesta pro realizaci komplexního energeticky úsporného projektu. Věřím, že se jedná o krok správným směrem, který státnímu podniku pomůže v dalším snižování energetické náročnosti jeho každodenního provozu, stejně jako v navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, a tedy i další minimalizaci ekologické stopy“, říká Jiří Protiva.

Text: Lucie Klučková