LOM PRAHA se podělil o svoje zkušenosti na setkání českých firem

V jihočeské Bechyni se uskutečnilo pracovní setkání českých firem, na němž jednali představitelé několika ministerstev vlády České republiky, Hospodářské komory ČR a významných tuzemských podniků. Exkluzivní schůzka byla rozdělena na dva odborné panely, v nichž se formou moderované diskuse řešily aktuální ekonomická témata s ohledem na negativní dopady dílčích krizí současného světa. Pro LOM PRAHA s.p. to v reálu představovalo dvě ojedinělosti, a to že zde reprezentoval tuzemský obranný a bezpečnostní průmysl a dále, že v různorodé sestavě firem byl jediným státním podnikem. 

V rámci panelové diskuse se ředitel státního podniku Jiří Protiva zaměřil na níže uvedené okruhy: odborné portfolio LOM PRAHA, včetně produktů a služeb pro zákazníky z různých civilních institucí, dále ekonomický vývoj podniku, obchodní činnost, strategické záměry nebo klíčové projekty související s obranyschopností České republiky.

Ze škály odpovědí ředitele LOM PRAHA lze zmínit například oblast personální strategie podniku, která musí operativně reagovat na nové progresivní technické trendy nebo otevřenou komunikaci se zaměstnanci, kteří musí dané vize podniku nejenže znát, ale především se s nimi ztotožnit, aby mohli být realizovány v praxi.

Autor: Pavel Lang