LOM PRAHA se více otevírá odborné veřejnosti

Čím více covidová epidemie zeslabuje, tím více zesiluje zájem různých organizací o reálné poznání odborných činností a portfolia LOM PRAHA s.p. Státní podnik se této prezentaci ve svých závodech (Kbely – závod letadel, závod modernizací a modifikací, Malešice – závod pohonných jednotek, Pardubice – Centrum leteckého výcviku) nebrání a v rámci interních možností vychází odborné veřejnosti nebo vzdělávacím institucím vstříc.

Nedávným příkladem jsou studenti čtvrtého ročníku Českého vysokého učení technického v Praze, obor letecká a kosmická technika, nebo účastníci Kurzu strategického řízení obrany z brněnské Univerzity obrany a dalších služebních úřadů.

„Exkurze do závodů LOM PRAHA byla velice zajímavá, přínosná, a v mnohém i překvapivá, protože jsme vůbec netušili jak široké portfolio, navíc i v nevojenských oblastech, státní podnik Ministerstva obrany má. Děkujeme panu řediteli LOM PRAHA Jiřímu Protivovi za tuto možnost vidět na vlastní oči jak opravárenskou, tak modernizační činnost, jakož i za podnětnou diskusi o roli státních podniků MO v obranném a bezpečnostním průmyslu České republiky,“ zhodnotili „lomácké“ prezentace přítomní aktéři.  

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková