LOM PRAHA se zúčastnil prestižního mezinárodního veletrhu

Miedzynarodowy Salon Przemyslu Obronnego (MSPO) v polských Kielcích slaví svoje „třicátiny“ s tím, že jej lze již zařadit do prestižního seskupení evropských veletrhů obranného a bezpečnostního průmyslu jako například londýnský Defence System Equipment International (DSEI) nebo pařížské Eurosatory. Výstava je nejen komplexní prezentací nejnovějších vojenských technologií, ale také místem k získání nových poznatků, rozšíření profesních kontaktů i uskutečnění obchodních jednání. Je tedy namístě, že se MSPO 2022 zúčastnil také státní podnik Ministerstva obrany České republiky LOM PRAHA s.p.

V kategorii vystavovatelů „domácí a hosté“ dejme přednost prvně jmenovaným. Delegace LOM PRAHA s.p. v čele s ředitelem státního podniku Jiřím Protivou se postupně setkala s představiteli společností Lockheed Martin, Bell, Draken Europe a Letecké opravny Trenčín. Polskou agendu tvořily Sztab Generalny Wojska Polskiego, dále holdingová společnost Polska Grupa Zbrojeniowa, včetně svých opravárenských závodů Wojskowe Zaklady Lotnicze, jakož i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. V této souvislosti je třeba zmínit, že polská armáda je pro LOM PRAHA zákazníkem s širokým spektrem jak opravárenské (generální opravy agregátů pro vrtulníky řady Mi), tak výcvikové (výcvik pilotů Mi-2 na simulátorech CPT-Cockpit Procedures Trainer) činnosti.

 

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková