MATC site survey - jedenáctičlenná delegace navštívila CLV Pardubice

Jedenáctičlenná delegace pod vedením příslušníka projektového týmu MATC (PT MATC) Ing. Otty, zahájila v Centru leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích, obhlídku míst (Site survey),  kerá by v budoucnu mohla, principem společného využití stávajících výcvikových kapacit v účastnických zemích, poskytovat služby pro MATC. Dalšími členy byli tři delegáti z USA, tři z Chorvatska, jeden z Maďarska (Maďarsko uvažuje o připojení se k MATC), dva ze Slovenska a vedoucí  skupiny OPS/TRG major Ing. Dubec z Náměšti nad Oslavou.

Důležitost akce na půdě CLV, které je předpokládaným poskytovatelem praktického (pozemního i leteckého) výcviku pro vrtulníky Mi-17, byla vyjádřena přítomností generálního ředitele LOM PRAHA Ing. Planičky a obchodního ředitele Ing.Sauera.  Po přivítání ředitelem CLV Ing. Marešem byly byly delegátům Site Survey představeny LOM PRAHA, CLV Pardubice a výcvik pilotů a pozemního personálu na vrtulnících Mi-17. Generální ředitel LOM PRAHA představil možnou budoucnost letiště Přerov, které bude od 1. ledna 2014 využíváno LOM PRAHA a nabídl jeho využití pro potřeby MATC. MATC by zde mohlo parkovat a ošetřovat letadla, provádět výcvik v podmínkách prašného prostředí (přistání do prachu a následný vzlet), městského prostředí (jako je přistání na střechy budov, slaňování do ulic), cvičit vybudování předsunutých základen, létat s použitím brýlí pro noční vidění (NVG), nacvičovat operace SAR a další podle potřeby. Na letišti Přerov, které by se stalo odloučeným pracovištěm CLV Pardubice by mohlo být poskytováno ubytování, stravování, kancelářské prostory, hangáry, stojánky, a další zařízení nezbytná pro výcvik. Po seznámení s možnostmi letiště Přerov, navštívili delegáti Site Survey učebny CLV, procedurální trenažery Cockpit Procedures Trainers (CPT), Taktické simulační centrum (TSC) a hangár.

Z Pardubic skupina pokračovala v cestě po ČR, poté se přesunula na Slovensko a svoji cestu ukončila v Chorvatsku.