MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ SPOJENÁ SE STAVEM NOUZE

Ve spojitosti se zavedenými opatřeními a v zájmu zabránění šíření nemoci děkujeme všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům, že dodržují zvýšenou hygienu, nosí roušky a respektují omezená pravidla pro vjezd a vstup do areálu našeho podniku. 
 
I v této složité době chceme zůstat vaším spolehlivým partnerem. Zajistili jsme proto nouzový provoz při maximálním úsilí minimalizace šíření viru. 
 
Zároveň chceme vyjádřit poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií koronaviru, tedy lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům, sociálním pracovníkům, vojákům, všem složkám IZS, řidičům a všem dobrovolníkům. 
 
Přejeme vám pevné zdraví a dávejte pozor na sebe i své blízké.