Ministr obrany Ghany na návštěvě LOM PRAHA s.p.

Během své oficiální cesty do ČR poctil náš podnik svou návštěvou ministr obrany Ghany, pan Benjamin Bewa-Nyong Kunbuor. V doprovodu vysokých představitelů ghanského MO a velvyslankyně Ghany v České republice, její excelence Sabah Zita Okaikoi, navštívil nejdříve Malešice, kde celou delegaci přivítalo nejvyšší vedení podniku v čele s ředitelem Romanem Planičkou, který se sám ujmul odprezentování schopností státního podniku LOM PRAHA. Pan ředitel rovněž provedl delegáty po výrobní hale a po přesunu do Kbel i po opravně draků vrtulníků. Pan ministr se se svým doprovodem vydal rovněž do Pardubic, kde mu bylo představeno Taktické Simulační Centrum. Delegáti byli přivítáni ředitelem TSC, panem Jaroslavem Šeflem, ředitelem CLV Pavlem Marešem a výkonným řeitelem podniku Pavlem Beranem. Pan ministr s doprovodem vyslechl prezentaci, prohlédl si simulátory a vyjádřil svůj obdiv nad kvalitou a technickou vyspělostí celého centra.