Na letišti Přerov probíhá mezinárodní cvičení leteckých monitorovacích skupin

Letiště Přerov, jehož provozovatelem je LOM PRAHA s.p., zažívá osobitou premiéru. První červnový týden se zde koná mezinárodní cvičení leteckých monitorovacích skupin. Na slavnostním zahájení v pondělí 3. června přivítal představitele samosprávy, zástupce Armády ČR, organizátory cvičení a zahraniční hosty bezpečnostní ředitel státního podniku Jindřich Staněk.    

Cílem cvičení leteckých monitorovacích skupin (Airborne Gammaspectrometry Campaign 2024) je vzájemné seznámení týmů, dále monitorovacích postupů, kompatibility výsledků a rozsah možné spolupráce v případě radiační havárie kdekoliv v Evropě.

Hlavním organizátorem cvičení je Státní ústav radiační ochrany, Armáda České republiky a státní podnik Ministerstva obrany LOM PRAHA.

Vzhledem k nízkému počtu leteckých skupin v Evropě (méně než deset) je důležitá možnost jejich spolupráce na mezinárodní úrovni. Cvičení tohoto typu jsou pravidelně organizována evropskými státními organizacemi zabývajícími se leteckým monitorováním radiační situace a jsou zaměřena na procvičení vzájemné spolupráce pro případy mimořádných událostí spojených s únikem radioaktivních látek. Letecká skupina SÚRO – AČR se k porovnáním připojila v roce 2015 a letos cvičení proběhne poprvé na území České republiky.

Během cvičení se uskuteční monitorování radiační situace na vybraných lokalitách (jedná se o měření přírodní radioaktivity a zbytku cesia jako pozůstatku havárie v Černobylu). Pro tato měření budou využity speciální přístroje umístěné na palubě vrtulníku.

Z podkladů SÚRO a Letiště Přerov připravil: Pavel Lang
Foto: Květoň Holcr