Na nadzvukovou stíhačku stačila hrubá síla s kartáčem

Ke každoročním rituálům v české kotlině patří jarní úklid. Za svůj si jej vzali také v LOM PRAHA. Zaměstnanci ze Závodu H-1 se pustili, a to hrubou silou a kartáčem, do očisty nadzvukového stíhacího letounu „Fishbed“ trup. č. 0506, který se nachází v malešickém areálu státního podniku.

Tento legendární stroj vyrobilo v roce 1966 AERO Vodochody. „Jedenadvacítka“ sloužila u 4. a 5. stíhacího leteckého pluku a její celkový nálet v čs. vojenském letectvu činil 1 165 hodin. Vyřazena z provozu byla 31. října 1983 a následně zrušena prostřednictvím Leteckých opraven Malešice.

Text: Pavel Lang

Foto: archiv Závodu H-1 LOM PRAHA a Petra Kratochvílová