Nabídka pronájmu budov na letišti Přerov

Státní podnik LOM PRAHA s.p. vyhlásil Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem b. č. 98 v areálu LOM PRAHA s.p. – letiště Přerov.

Předmětem nájmu je budova výrobně skladovací haly b. č. 98 – dle kolaudačního rozhodnutí Výrobně skladovací hala, provozovna k nakládání s odpady vyjma nebezpečných, o vnitřní výměře 1581 m2, ve které jsou umístěny 3 vnitřní skladovací prostory, každý o výměře 527 m2, které se nachází na 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 429, která je součástí pozemku parc. č. 990/101 v k. ú. Bochoř, obec Bochoř, Na letišti 429/98, 750 02 Bochoř. Předmětem nájmu je dále zpevněná plocha o výměře 2.200 m2, která je součástí pozemku parc. č. 990/1 o celkové výměře 83.176 m2v k. ú. Bochoř, obec Bochoř. 

Kromě této Veřejné soutěže LOM PRAHA s.p. nabízí k pronájmu dalších 12 budov či volných ploch v areálu letiště Přerov.

Bližší specifikace předmětu této veřejné soutěže a dalších pronájmů jsou detailně uvedeny v následujícím odkazu:

Prodej a pronájem majetku

Zástupcem ve věci všech těchto pronájmů je Ing. Květoň Holcr, kterého můžete kontaktovat buď na telefonu: 702 208 453, nebo emailem: kveton.holcr@lompraha.cz