Návštěva prvního náměstka ministra obrany

Dne 16.08.2013 se v podniku uskutečnila návštěva prvního náměstka ministra obrany Daniela Koštovala. Po přivítání ředitelem podniku LOM PRAHA s.p. Romanem Planičkou a obchodním ředitelem Jiřím Sauerem následovalo jednání o současném hospodaření podniku, jeho schopnostech a možnostech jak tyto schopnosti dále rozšiřovat nejen v rámci AČR, ale zejména v zahraničí.

Návštěva pokračovala prohlídkou lokalit podniku LOM PRAHA, zejména Centrem Leteckého Výcviku (CLV) v Pardubicích, kde byl první náměstek obeznámen s unikátními výcvikovými schopnostmi podniku a způsobem, jak tyto schopnosti mohou poskytovat efektivní podporu projektu MATC (Multinational Air Training Center).