Od legendy Jumo 004 až po dvouproudový AI-25TL a turbohřídelový TV3-11

V testování proudových (turbínových) motorů mají ve státním podniku LOM PRAHA unikátní odborné know-how. Začátek se datuje do čtyřicátých let minulého století, když v tehdejších Leteckých opravnách Malešice začaly zkoušky prvního sériově vyráběného a operačně používaného reaktivního motoru na světě! Byl to Junkers Jumo 004 z německého stíhacího letounu Messerschmitt Me 262 „Schwalbe“. Tyto motory byly využity československou armádou v prvních letech po 2. světové válce. Opravny tehdy vyrobily několik motorů Jumo 004 pod označením M-04.

Následně byla zahájena éra oprav a tím i zkoušení motorů sovětské výroby. Postavily se zkušebny pro turbínové motory VK-1 a RD-45 (MiG-15), dále VK-1F (MiG-17), RD-9B (MiG-19). Z důvodu testování výkonnějších a také hlučnějších motorů bylo v šedesátých letech vybudováno středisko osmi zkušeben v odlehlé lokalitě u Staré Boleslavi na zkoušení motorů M-701 (L-29 Delfín,), R-11, R-13 a R-25 (MiG-21), Al-7 (Su-7), AI-25TL (L-39 Albatros), R-27, R-29, R-29B a R-35 (MiG-23), R-95Š (Su-25), Al-21F3 (Su-22), RD-33 (MiG-29), pomocné energetické jednotky AI-9V a turbo-hřídelového vrtulníkového motoru TV3-117 několika verzí pro vrtulníky řady Mi a Ka.

V současnosti LOM PRAHA s.p. zabezpečuje zkoušení kompletní pohonné jednotky ruských vrtulníků řady Mi provozovaných Vzdušnými silami Armády ČR. Jedná se o hlavní vrtulníkové motory TV3-117MT, TV3-117VM a TV3-117VMA, dále pomocné energetické jednotky AI-9V, které slouží především ke spouštění hlavních vrtulníkových motorů a také hlavní vrtulníkové reduktory VR-14 a VR-24. Kromě vrtulníkové techniky LOM zabezpečuje i zkoušení motorů AI-25TL a M-701 pro cvičné letouny L-29 a L-39 dříve vyráběné v Aero Vodochody.

„Zkušebny jednotlivých typů techniky zabezpečují ověření provozních parametrů na všech letových režimech při stanovených zátěžích imitujících skutečný provoz letecké techniky a umožňují seřízení všech parametrů do stanovených hodnot zabezpečujících spolehlivou funkci pohonných jednotek po celou dobu do příští generální opravy,“ říká hlavní inženýr závodu pohonných jednotek LOM PRAHA s.p. Pavel Pánek.

Autor: Pavel Lang