Odborná způsobilost LOM PRAHA k povrchovým úpravám kovových materiálů

Státní podnik LOM PRAHA s.p. nabízí mimo vojenskou sféru také širokou škálu produktů a služeb v tzv. nevojenském portfoliu. Mezi ně patří elektrochemická a chemická povrchová úprava kovových materiálů neboli galvanovna. Všechny prováděné činnosti jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001.

LOM PRAHA má rozsáhlý sortiment nabízených úprav prováděných buď hromadně nebo individuálně na závěsech, včetně odrezování a odstranění okují z martenzitických ocelí.

„Specialitou našeho podniku jsou povrchové úpravy jednotlivých dílů, na kterých je několik různých povlaků. Galvanické povlaky nanášíme nejen na ocelové materiály, ale i na měď a její slitiny, nerezové oceli a slitiny hliníku. Umíme nanést galvanické povlaky na těžko přístupná místa výrobků, kam by je nebylo možno nanést obvyklým způsobem,“ říká Jan Socha, vedoucí střediska galvanovny, kterého také v případě zájmu o kteroukoli z výše uvedených povrchových úprav můžete kontaktovat na emailu: jan.socha@lompraha.cz nebo na tel. čísle: 602 528 426.

Přehled povrchových úprav je uveden v následující tabulce spolu s rozměry van v mm:

Tvrdé chromování závěsové na požadovaný rozměr matné i pod brus

2000 x 1200 x 600

Zinkování závěsové i hromadné

1300 x 700 x 500

Kadmiování závěsové i hromadné

1300 x 700 x 500

Elektrolytické niklování matné závěsové

1300 x 300 x 500

Elektrolytické niklování lesklé závěsové

1300 x 300 x 500

Bezproudové niklování závěsové

750 x 500 x 700

Mědění závěsové na požadovaný rozměr i hromadné – alkalické

1300 x 700 x 500

Mědění závěsové na požadovaný rozměr i hromadné – kyselé

1300 x 700 x 550

Pasivace nerezových ocelí

400 x 360 x 180

Mosazení

400 x 180 x 180

Cínování

500 x 250 x 480

Stříbření

400 x 180 x 180

Anodická oxidace v kyselině sírové

2000 x 850 x 500

Anodická oxidace v kyselině chromové

600 x 500 x 350

Barevná anodická oxidace – modrý, červený, černý

600 x 500 x 350

Dodatečná úprava po anodické oxidaci na žluto ve dvojchromanu

1000 x 800 x 500

Černění ocelí a litiny

650 x 600 x 700

Fosfátování (zinečnatý fosfát)

1100 x 700 x 600

Manganofosfátování

500 x 400 x 400

Elektrolytické odrezování a odstraňování okují

1300 x 700 x 600

Tryskací karusel ITBK 120/4

230x200 (max. rozměr dílu)

 

Autor: Václav Šmejkal