Portfolio LOM PRAHA zaujalo studenty české technické univerzity

Na závěr zimního semestru akademického roku 2022/2023 se ve státním podniku LOM PRAHA konala odborná exkurze pro posluchače 2. ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty strojní z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

Skupina patnácti studentů ČVUT, včetně pedagogického doprovodu v čele s Janem Kanavalem z Ústavu konstruování a částí strojů, navštívila Závod pohonných jednotek (ZPJ) v pražských Malešicích jako součást své praktické výuky předmětu Materiály a technologičnost konstrukcí.

Pro posluchače vysoké školy byl připraven program se zajímavým výkladem hlavního inženýra ZPJ LOM PRAHA Pavla Pánka. V něm byly prezentovány některé činnosti z portfolia, jako například opravy a údržba leteckých motorů, strojní obrábění, povrchové úpravy kovů, vyvažování rotačních dílů nebo nedestruktivní testování.

Text: Jitka Šuláková

Foto: archiv Závodu pohonných jednotek LOM PRAHA s.p.