Přemýšlivec Daniel a LOM PRAHA

Minulý čtvrtek se ve venkovních prostorách Florentina uskutečnilo zahájení výstavy fotografií „Přemýšlivec“ od fotografa Libora Fojtíka. Fotografie zachycují příběhy, v nichž nadaní mladí lidé odhalují kousek sebe, svých snů i překážek, které musí překonávat. Součástí výstavy, kterou pořádá Nadace RSJ, jsou i fotografie Daniela Demoviče, které se fotily v prostorách státního podniku LOM PRAHA.

Nadace RSJ oslovila několik mladých lidí, kteří byli ochotni vyprávět svůj příběh, dát mu tvář a zveřejnit ho. Jedním z nich je i mladík jménem Daniel Demovič, který vystudoval univerzitu v Cambridge a poté se vrátil do Česka. Nyní je doktorandem na ČVUT v oboru letecké inženýrství. Danielovou největší vášní je letectví. A zde se jeho příběh na cestě k vytvoření fotografií pro projekt „Přemýšlivec“ protíná s LOM PRAHA.

„Moc by se mi líbilo, kdybychom focení mohli realizovat u vás v LOM PRAHA. Po shlédnutí vašich webových stránek a po zkušenosti mých synů, kteří u vás byli na exkurzi, je to přesně to prostředí, které by doplnilo obraz o Danielovi a zprostředkovalo jeho výjimečnou osobnost“, napsala tehdy do LOM PRAHA Lucia Brinzanik, manažerka komunikace a vnějších vztahů v Nadaci RSJ.

A tak se v květnu tohoto roku uskutečnilo fotografování v kbelském Závodu letadel, kde ústřední postavou je mladý muž. Prostředí samotné má jeho příběh ilustrovat a dokreslit tak jeho vášeň.

V Nadaci RSJ již od roku 2014 usilují zejména o to, aby nadané děti vyrůstaly v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet svou osobnost, intelekt, nadání. Podporují duševní zdraví dětí a mládeže, usilují o změny ve vzdělávání a rozvíjí filantropii.

Takže pokud máte v příštích dnech cestu kolem pražského Florentina, přijďte si prohlédnout venkovní výstavu fotografií, která příběhy přemýšlivců zachycuje. Výstava se koná od 6. do 31. října a je volně přístupná.

Autor: Jitka Šuláková

Foto: Libor Fojtík a Nadace RSJ