Projekt simulace nočního vidění pro piloty L-159

Vývoj a výroba funkčního vzoru systému simulace nočního vidění (NVG – Night Vision Goggles) pro simulátory TL-159 a LS-159, to je vývojový projekt pro tým odborníků z dceřiné společnosti státního podniku LOM PRAHA VR Group. Jeho cílem je další zefektivnění přípravy pilotů víceúčelových lehkých bojových podzvukových letounů Aero L-159 ALCA v plnění úkolů bojové podpory pozemních jednotek a působení proti vzdušným cílům v simulovaném prostředí blízkém skutečným bojovým podmínkám.

Řešení bude zahrnovat modifikaci kabin simulátorů TL-159 a LS-159 do podoby reálného letounu po přestavbě na NVG a dále rozšíření obou simulátorů o možnost použití virtuálních brýlí pro nácvik použití brýlí NVG.

Součástí projektu bude také související programové vybavení a plná integrace do systému KTL-159. Mimoto bude v rámci projektu provedena analýza možných negativních fyziologických dopadů dlouhodobého používání virtuálních brýlí.

Prototyp systému nočního vidění bude řešen v rámci virtuální reality a bude jedinečný. Zanedbatelné nejsou ani finanční úspory, protože cena jedné letové hodiny na simulátoru se pohybuje ve výši několika málo desítek tisíc korun, kdežto v reálu na letounu cca desetkrát více.

 

Autor: Pavel Lang (Zdroj: Jan Zilvar CZ DEFENCE a Ivo Gamba VR Group)

Ilustrační foto: Milan Nykodym a archiv VR Group, a.s.