První společné letecké simulované cvičení vzdušných sil České republiky a Švédského království

Myšlenka společného simulovaného cvičení vznikla v průběhu jednání náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Petra Pavla s velitelem vzdušných sil Švédska generálmajorem Micaelem Bydénem. Ti spolu jednali o prohloubení spolupráce příslušníků vzdušných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Švédského království.

Velitelé vzdušných sil Švédska a České republiky, generálmajor Micael Bydén a brigádní generál Libor Štefánik, se v polovině roku dohodli, že se společné simulované cvičení uskuteční v závěru roku 2014 v rámci výcviku AČR a setkání uživatelů systému JAS-39. Během cvičení se mělo propojit pardubické simulační centrum s tím ve Stockholmu, tak aby bylo možné provádět současný výcvik až 16 pilotů.

Cvičení předcházelo propojení na experimentální úrovni, které mělo ověřit funkčnost a splnění technických a legislativních podmínek. Celý proces přípravy cvičení na české straně ve spolupráci se zástupci Armády ČR řídil zástupce ředitele Centra leteckého výcviku v Pardubicích Jaroslav Šefl.

Samotné cvičení se uskutečnilo od 10. do 14. listopadu. První den se piloti na obou stranách seznámili s taktickými úkoly, provedli plánovací briefing a zalétali se v kokpitech. Zároveň se při plném zatížení simulační systémy nejprve propojily a následně testovaly a „ladily“. Teprvé poté proběhlo vlastní cvičení.

Za českou stranu se cvičení zúčastnilo celkem osm pilotů JAS-39 Gripen a dva radaroví řídící bojového použití (GCI) z 21. základny taktického letectva Čáslav. Na švédské straně cvičilo 10 pilotů JAS-39 Gripen, z toho čtyři z maďarského letectva, dva z thajského letectva a dva až čtyři piloti ze švédského letectva, včetně personálu GCI. Na pozvání české strany se jeden den cvičení zúčastnili v simulačním centru jako pozorovatelé i dva piloti brazilského letectva, kteří zde získávají zkušenosti z výcviku na stíhacích letounech Gripen.

Cílem cvičení bylo procvičit především taktiku vzdušného boje za hranicí viditelnosti, tzv. Beyond Visual Range (BVR) při různých taktických scénářích, v rámci kterých na každé straně létalo osm pilotů. Celkem tedy 16 pilotů. Vedle letounů JAS-39 Gripen se v rolích spojence i protivníka simulovaly různé typy letounů a vrtulníků. Činnost všech letounů a pozemních prostředků bylo možné průběžně sledovat na velkoplošných obrazovkách se 3D zobrazením vzdušné a taktické situace, včetně kokpitů letounů a údajů s hodnocením bojové činnosti.

Předposlední den cvičení, ve čtvrtek 13. listopadu, navštívil taktické simulační centrum v Pardubicích i velitel vzdušných sil Maďarska brigádní generál Albert Sáfár, kterého doprovázel velitel vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik. Společně sledovali několik výcvikových misí a jejich vyhodnocení. Vysoce ocenili celkovou připravenost cvičení, taktické schopnosti pilotů a praktický přínos mezinárodního simulovaného cvičení pro bojovou připravenost pilotů a personálu GCI. Na vyhodnocení cvičení společně poděkovali i týmu pracovníků LOM PRAHA s.p., kteří se podíleli na přípravě cvičení a zajištění jeho průběhu. Oba velitelé v závěru vyjádřili svůj zájem a podporu při dalším společném simulovaném leteckém cvičení, které by bylo pokračováním vzájemné spolupráce partnerských zemí a za současných ekonomických podmínek velice výhodným sdílením národních výcvikových kapacit a schopností.