Půldruhé hodiny v bitevní „čtyřiadvacítce“

Pojďte s námi opět nahlédnout do zákulisí portfolia státního podniku LOM PRAHA. Přiblížíme vám, co se děje po generální opravě bitevního vrtulníku Mi-24/35 v rámci zalétávajícího letu.

Po provedené generální opravě přichází na řadu proces pozemního a letového ověření, jehož finálním stadiem je zálet vrtulníku.

Po spuštění „čtyřiadvacítky“ pilot přelétá do určeného prostoru na letišti, kde je možné vyzkoušet stabilitu a řiditelnost vrtulníku ve visu a přemísťování u země – v reálu bočení, couvání, dopředný pohyb, stoupání, klesání a otáčení. Pokud jsou výkony vrtulníku a jeho řiditelnost v pořádku, provede posádka let po okruhu. Po přistání pak palubní technik provádí vnější kontrolu celého vrtulníku, zejména jestli někde neunikají některé provozní kapaliny.  Následuje kontrola parametrů vrtulníku a jeho systémů v několika přesně stanovených režimech.

Důležitou fází záletu je stoupání od země do výšky 3000 metrů, při němž se měří čas výstupu do této výšky. Poté přichází na řadu, a to za horizontálního letu, zkušební spuštění pomocné jednotky AI-9V a kontrola jejího chodu, prověřuje se i správná činnost protinámrazového systému. Po prověrce vrtulníku na výšce tří kilometrů pilot provádí klesání s motory v chodu, následovaný z výšky cca 2000 metrů klesáním v režimu autorotace, tedy s motory na volnoběh. V režimu autorotace se kontrolují především hodnoty otáček nosného rotoru na různých rychlostech, včetně provedení zatáček.

Po vybrání autorotace se kontroluje řiditelnost vrtulníku v horizontálním letu, při manévrech vyšší techniky pilotáže (tedy s náklony do 45° a sklony do 30°) a to z kabiny kapitána vrtulníku i z přední kabiny pilota-operátora. Pilot pak provádí ve výšce cca 500 metrů kontrolu autopilota, tedy zkoušku, zda správně drží nastavený kurz, zadanou rychlost a výšku, přičemž při změně směru letu pomocí zadavače kurzu musí vrtulník točit v náklonu 15°.

Při návratu na letiště se průletem nad „dálnou“ a „bližnou“ přívodní radiostanicí testuje navigační vybavení – konkrétně správná činnost automatického radiokompasu ARK-15. Před přistáním se ještě provede kontrola autopilota ve visu, kde vrtulník musí po jeho zapnutí držet nastavený kurz, pozici vůči zemi a výšku.

Po ukončení letové činnosti, zpravidla v trvání půldruhé hodiny, posádka vyplní protokol zalétávacího letu a provede zápis do dokumentace. V případě, že je součástí generální opravy také modernizace vybavení vrtulníku, vyhodnocuje se funkčnost nově zastavěných systémů a zařízení.

 

Z podkladů ředitele Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p. Jaroslava Špačka připravil: Pavel Lang

Ilustrační foto: Lukáš Syrový a archiv J. Špačka