Rekordních 716 hodin ve vzduchu

Odlétaných 716 hodin a 25 minut. To je úctyhodný výkon Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA. Reprezentuje další profesní metu při poskytování leteckého výcviku pro Vzdušné síly Armády ČR, tentokrát za měsíc květen 2021. Za posledních dvanáct roků nebyl obdobný ukazatel vyšší.

Tento rekordní nálet připadá na základní a pokračovací výcvik všech typů provozované techniky. Největším dílem k tomu přispěly „zlínky“ Z-142C AF (271 hod. a 35 min.) a vrtulníky Enstrom-480B-G (224 hod. a 50 min.). Pro zajímavost, ani poslední „dvojka“ neboli Mi-2, nezůstala stranou (5 hod. a 45 min.).

„Požadavky na poskytování leteckého výcviku, nevyjímaje zahraniční zákazníky, mají vzestupný trend. Květnový rekordní nálet je toho důkazem,“ říká ředitel Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p. Jaroslav Špaček a dodává, že důvodem dosažení výše uvedené mety byl zejména výcvik dvou ročníků posluchačů Univerzity obrany najednou.

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: Jan Čadil a Petr Kolmann