Rozhodnutí odvolacího soudu ohledně šikanózního insolvenčního návrhu na státní podnik LOM PRAHA

Odvolací soud vydal usnesení ve věci insolvenčního návrhu podaného na LOM PRAHA s.p. dne 23. 12. 2015 společností Work Adventure , s.r.o., kterým potvrdil usnesení soudu 1., stupně ze dne 23. 12. 2015, kterým byl insolvenční návrh odmítnut.

Usnesení nabyde právní moci jeho doručením účastníkům. Účinnosti nabylo okamžikem uveřejnění v insolvenčním rejstříku (27. 4. 2016 v 9:57).

Rozhodnutí odvolacího soudu v plném znění naleznete níže