Rozličnost nebrání ve spolupráci

Jde o zcela odlišné organizace s unikátní činností. Hradní stráž, která je vojenským útvarem brigádního typu, jež zajišťuje ostrahu a obranu Pražského hradu. LOM PRAHA, který je opravárenským podnikem českého leteckého průmyslu pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav. Jejich různost však nebrání tomu, aby se dohodli na součinnosti.

Poslední srpnový den podepsali v Lánech velitel Hradní stráže plukovník gšt. Jaroslav Ackermann a ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva memorandum o vzájemné součinnosti. Dokument cílí jak na kulturní, sportovní a společenské akce, tak na vzájemné poznávání svých profesionálních činností, které mohou vést k odborné spolupráci.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková, archiv Hradní stráže a LOM PRAHA s.p.