Speciální zakázka pro Národní muzeum

Důvodem nedávné návštěvy štábu České televize v LOM PRAHA s.p. bylo natáčení na jednom z pracovišť malešického závodu pohonných jednotek. Bylo tomu tak v galvanovně, kde se pořizovala video dokumentace odborných prací, které státní podnik provádí pro Národní muzeum.

Jednalo se o černé eloxování jednotlivých hliníkových dílů jejich patentovaného “držáku“ pro uchycení velkých a těžkých exponátů do vitrín. Toto video bude použito pro potřeby Národního muzea, pro které Česká televize natáčí dokument, jež sleduje vznik celé expozice.

Černé eloxování je anodická oxidace v kyselině sírové s následným utěsněním pórů v černé barvě. Vytvořená oxidová vrstva zlepšuje funkční vlastnosti podkladové slitiny, zvyšuje především korozní odolnost, tvrdost a otěruvzdornost eloxovaných dílů.

„Eloxování je také příznivé životnímu prostředí, protože oxidační proces je posílením přirozené oxidace hliníku, takže neprodukuje těžké kovy ani jiné škodlivé a nebezpečné vedlejší produkty,“ říká Jan Socha, vedoucí střediska galvanovny, kterého také v případě zájmu o kteroukoli z povrchových úprav můžete kontaktovat na emailu: jan.socha@lompraha.cz nebo na tel. čísle: 602 528 426.

Autor: Jitka Šuláková a Jan Socha