Systém konstruktivní simulace WASP se stále rozvíjí

Simulační systém WASP, určený k výcviku vojenských i civilních krizových štábů, je projektem dceřiné společnost státního podniku LOM PRAHA VR Group. Je vystavěn na základě dlouholetých zkušeností v oblasti modelování a simulace, s ohledem na uživatelskou přívětivost a pokrytí situací, se kterými se cvičící mohou setkat i v reálném životě.

O pozitivní zkušenosti s využitím systému WASP hovoří například u 11. mechanizovaného praporu Martin Ozbrojených sil Slovenské republiky v souvislosti s loňským komplexním štábním nácvikem. „Na cvičení jsme poprvé využili simulační software WASP. Systém nám umožnil vytvořit syntetické prostředí pro výcvik štábu praporu, a tak dynamicky reagovat na požadavky výcviku cvičící jednotky. Nasazením tohoto simulačního nástroje se ve srovnání s doposud používaným software proces přípravy a průběh cvičení jednoznačně zkvalitnil a zefektivnil,“ konstatoval řídící cvičení.

Ve VR Group, a.s. se systém konstruktivní simulace WASP stále rozvíjí. Komplexní výcvikové prostředí, které WASP poskytuje, je zabezpečeno integrací s virtuálními simulátory, simulovaným komunikačním systémem ASTRA a prvky C2. Jeho význam plně vystihuje závěrečná věta v článku časopisu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Review WASP Operace či krizová situace "nanečisto": „Možnosti reality jsou omezené, možnosti WASP jsou v tomto porovnání nekonečné.“

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv VR Group, a.s.