Taktické simulační centrum v LOM PRAHA s.p.

Taktické simulační centrum vzniklo v rámci Centra leteckého výcviku (CLV) Pardubice LOM PRAHA s. p. CLV je jednou z divizí státního podniku LOM PRAHA, největšího podniku leteckého průmyslu v ČR zaměřeného zejména na služby pro provozovatele vrtulníků Mi.

Základním cílem centra je poskytovat letecký výcvik Armádě České republiky i zahraničním zájemcům na světové úrovni. Centrum dotváří komplex profesionálních služeb, které LOM PRAHA s.p. poskytuje provozovatelům vrtulníků rodiny Mi a další letecké techniky.