Tiskové prohlášení k videu ČR PORUŠUJE SANKCE EVROPSKÉ UNIE

Tiskové prohlášení k videu ČR PORUŠUJE SANKCE EVROPSKÉ UNIE

Dne 10. dubna 2017 bylo na Facebooku uveřejněno video Restart TV obsahující vyjádření paní Moniky Elšíkové (Moniky Le Fay) k údajnému porušování tzv. protiruských sankcí vydaných Evropskou unií na obchodování s vojenským materiálem a službami, a to jak ze strany České republiky, tak ze strany státního podniku LOM PRAHA s.p. a jeho ředitele Romana Planičky.

LOM PRAHA s.p. prohlašuje, že tvrzení paní Elšíkové v tomto videu nejsou pravdivá. LOM PRAHA s.p. již činí právní kroky k ochraně svých práv, která byla porušena nepravdivými tvrzeními paní Elšíkové v předmětném videu.

LOM PRAHA s.p. žádá, aby informace uvedené v tomto videu nebyly dále šířeny a aby na jejich základě nebyly šířeny ani další nepravdivé informace. S ohledem na nepravdivý a zjevně tendenční obsah předmětného videa, který je způsobilý jak LOM PRAHA s.p. a jeho řediteli, tak i České republice způsobit značnou újmu, LOM PRAHA s.p. dále vyzývá k okamžitému stažení předmětného videa, odkazů na toto video i dalších zdrojů obsahující informace, které se zakládají na sděleních v tomto videu uvedených, a k jejich dalšímu nezveřejňování.

Závěrem LOM PRAHA s.p. informuje, že nebyl paní Elšíkovou ani jinou osobou předem kontaktován se žádostí o vyjádření k tvrzením uváděným v předmětném videu, což považuje s ohledem na nepravdivý a tendenční obsah videa za zcela nepřijatelné.

                              Dne 11. dubna 2017

                                                                                                                             LOM PRAHA s.p.