Ukončení 2. etapy modernizace vrtulníků Mi-171Š

LOM PRAHA s.p. dokončil druhou etapu modernizace tří vrtulníků Mi-171Š. Spojené státy americké na ni přispěly dvěma miliony dolarů.

Slavnostní ukončení druhé fáze projektu proběhlo 25.9.2012 na 24. základně dopravního letectva v Praze Kbelech za účasti generálního sekretáře Ministerstva obrany Jana Vylity, velvyslance USA v České republice Normana Eisena, zástupce náčelníka Generálního štábu, brigádního generála Bohuslava Dvořáka, zástupců americké firmy SESi a ředitele LOM PRAHA Romana Planičky.

Cílem této modernizace je rozšíření možnosti využívání vrtulníků k letecké přepravě a na podporu pozemních a speciálních sil v noci a za zhoršených meteorologických podmínek. Nejdůležitějšími částmi modernizace jsou instalace systému FLIR a meteorologického radaru. Dalším vybavením je radiovýškoměr s číslicovým zobrazením a rozšíření systému interkomu o další plnohodnotná přípojná místa. Součástí modernizace je také výměna původní balistické ochrany tvořené ocelovými pláty za novou balistickou ochranu z lehkých kompozitových materiálů.