Unikátní pohled do zákulisí taktického simulačního centra (část I.)

V listopadu 2021 si připomeneme 10. výročí zahájení provozu Taktického simulačního centra v Pardubicích (dále jen TSC). Taktické simulační centrum je stále nejmladší součástí LOM PRAHA s. p. Zahájení jeho provozu se datuje k 16.11.2011. Ačkoliv je TSC jednou z nejmenších organizačních jednotek podniku, a to jak velikostí, tak počtem personálu, dosáhlo za uplynulé období významných výsledků. V prvé řadě se simulovaný taktický výcvik stal nedílnou součástí výcviku pilotů taktického letectva vzdušných sil AČR. Postupně se daří rozšiřovat výcvik i pro zahraniční zákazníky, o čemž svědčí provedení více než 120 týdenních výcvikových kurzů pro AČR a téměř 50 výcvikových kurzů pro 10 zahraničních zákazníků.

Vznik TSC

Nabízí se otázka, proč vlastně TSC vzniklo? Prvotním impulsem byly zejména zkušenosti pilotů letounu JAS-39 Gripen ze simulovaného taktického výcviku v leteckém simulačním zařízení ve Stockholmu ve Švédsku (FLSC). A tím druhým impulsem byl požadavek na snížení ceny tohoto druhu výcviku a také požadavek na jeho provádění na území ČR. Tento druh přípravy otvíral nové možnosti při taktické přípravě pilotů a personálu GCI (radarových řídících bojového použití). Po vyhodnocení zkušeností z několikaletého výcviku v FLSC a na základě analýzy potřeb a požadavků Vzdušných sil AČR uzavřelo MO ČR v listopadu 2010 smlouvu s LOM PRAHA s.p. na poskytování služby simulovaného taktického výcviku na území ČR. Během následujících 12 měsíců LOM PRAHA s.p. vybudoval na letišti Pardubice nové výcvikové zařízení, vybavené simulační technikou a vším potřebným vybavením pro provádění simulovaného taktického výcviku podle požadavků a specifikace vzdušných sil AČR a 16.11.2011 podle smlouvy zahájil výcvik.

Team TSC

Ředitelem TSC a zároveň zástupcem ředitele CLV Pardubice pro taktický výcvik je Ing. Jaroslav Šefl. Dříve – vojenský pilot, inspektor Z-142, L-29, L-39, MiG-21, Su-22 do roku 2001, s náletem cca 1500 hodin a od 2001 do 2005 na různých pozicích NÚV MO až po ředitele odboru vzdušných sil NÚV MO. Zaměstnancem LOM PRAHA je od roku 2011. Má zkušenosti z práce v projektových týmech a jejich řízení, např. ředitel projektu L-159 nebo člen projektového týmu pro řízení projektu nadzvukového letounu JAS-39 Gripen.  V současné době také člen pracovního týmu pro přípravu nového výcvikového systému.

Ing. Otakar Prikner – vedoucí oddělení taktického výcviku, v AČR působil jako pilot od 1989 do 2011, létal typy L-29, L-39, MiG-21 a Jas-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin, z toho 1000 na Gripenu. Od 2012 zaměstnanec LOM PRAHA.

Ing. Jiří Kapitán – instruktor taktického výcviku, v AČR působil jako pilot L-29, L-39, MiG-21, JAS-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin. Od 2011 zaměstnanec LOM Praha. V současné době také člen pracovního týmu pro přípravu nového výcvikového systému.

Ing. Jiří Pospíšil – instruktor taktického výcviku, v AČR působil jako pilot L-29, L-39, MiG-21, JAS-39 Gripen, nálet cca 2000 hodin. Od 2011 zaměstnanec LOM Praha.

Ing. Romana Jiránková – instruktor GCI, bohaté zkušenosti z předchozí činnosti v AČR. Od 2012 zaměstnanec LOM Praha.

Ivo Šroler , DiS. –správce simulační a trenažérové techniky v CLV a bezpečnostní správce systému IS TSS od roku 2017. Zaměstnancem LOM Praha jsem už od roku 2006, kde jsem pracoval na pozici technik IT pro CLV Pardubice.

Martin Slabý – v TSC od dubna 2017 (logistika, technické zabezpečení, administrativa). Původně pracoval jako vedoucí střediska servisu a zásobování ZEAS, a.s., dále na pozici zástupce vedoucího servisu Auto Flégr s.r.o., Pardubice a jako pomocný mechanik při opravách a údržbě letadel, Agroair spol. s r.o., Chrudim

Lokalita – Pardubice

Na letišti Pardubice je dislokována významná součást LOM PRAHA s.p. – Centrum leteckého výcviku (dále jen CLV). V CLV podnik poskytuje služby leteckého výcviku pro létající a pozemní personál, prioritně pro potřeby AČR a volné kapacity i pro zahraniční zákazníky. V CLV se v rámci pozemní přípravy využívá široké portfolio moderní simulační a trenažérové techniky a z hlediska komplexnosti poskytování výcvikových služeb bylo tedy logické rozhodnutí umístit TSC na letišti Pardubice, jako součást CLV.

Možnosti výcviku v TSC

Výcvik poskytovaný Taktickým simulačním centrem (TSC) státního podniku LOM PRAHA, je určen především pro piloty taktického letectva a pro radarové řídící bojového použití (GCI) s podporou předsunutých leteckých návodčích (FAC). Výcvik probíhá na osmi taktických simulátorech pro piloty, čtyřech pracovištích (GCI) a dvou pracovištích FAC, s využitím centrálního multifunkčního pracoviště AAR (After Action Review), které umožňuje jak sledování průběhu cvičení, tak jeho vyhodnocení po ukončení mise. Všechny mise se nahrávají a po skončení je možné je přehrát, včetně radiové komunikace a všech informací zobrazovaných na AAR v průběhu cvičení. Toto pracoviště je vybaveno 14 velkoplošnými TV obrazovkami 60 “, z toho 8 TV zobrazuje kokpit letounů, 4 TV pohled na obrazovku GCI a 2 TV pohled FAC na cílovou plochu v prostoru. Dále se zobrazuje na velké projekční ploše celková taktická situace v 3D zobrazení, s možností ovládání pohledů, doplněná vybranými taktickými informacemi jak simulovaných letounů, tak používané výzbroje.

Taktické simulační centrum umožňuje pomocí protokolu HLA/DIS propojení s jinými, obdobnými simulátory vybavenými tímto standardem. Toto propojení bylo realizováno v rámci mezinárodního výcvikového týdne organizovaného skupinou GUG (Gripen Users Group) roce 2014.  Tzv. distribuovaný výcvik byl prováděn mezi dvěma taktickými simulačními centry, v Česku v TSC a ve Švédsku v FLSC (Flight Simulation Center). Cvičení byli osobně přítomni velitelé Vzdušných sil Maďarska, Švédska a České republiky. Během výcvikového týdne byl prováděn společný výcvik za účasti pilotů švédských, českých, thajských a maďarských vzdušných sil a jako hosté se zúčastnili piloti Vzdušných sil Brazílie. V rámci výcviku cvičilo současně 16 pilotů (8 x v TSC a 8 x v FLSC).

Simulátory jsou re konfigurovatelné, což znamená, že operátor může změnit typ simulovaného letounu, řízeného pilotem, pomocí nastavení SW a mechanickou výměnou prvků řízení letounu (HOTAS nebo páka ovládání motoru a páka řízení letounu). Taktický simulátor nenahrazuje plně letový simulátor, ale je určen pro taktický skupinový výcvik a tomu odpovídají i schopnosti jak simulovaných letounů, tak schopnosti pokročilých simulačních nástrojů pro přípravu, provedení a vyhodnocení výcvikových misí.  V současné době je možné simulovat jako entity řízené pilotem letouny Jas-39 Gripen, L-159 ALCA a L-39 Albatros, včetně odpovídajících prvků řízení (HOTAS). Mimo to je možné simulovat jako řízenou entitu i obecné/generické letouny F-16, MiG-29 a Su-27 s tím, že vnějším vzhledem a simulovanými výkony (letové parametry a výzbroj) odpovídají simulovaným letounům, ale s přizpůsobeným kokpitem letounu JAS-39 Gripen.

Dále pro plnění výcvikových úloh je možné využívat širokou škálu počítačově řízených entit (Computer Generated Forces – CGF). Jak pozemních, vzdušných, tak námořních entit CGF. Výcviku V TSC se zúčastnili i piloti jiných typů letounů než JAS-39, L-159 ALCA, L-39 Albatros, například piloti letounů F-5, Alpha Jet, Eurofighter Typhoon, F-16, MiG-29, MiG-21 což dokládá, že taktický výcvik v TSC je vhodný pro piloty jakéhokoliv typu letounu. Stejně tak si mohou případní zákazníci dodat vlastní mapové podklady v požadovaném formátu nebo vlastní parametry pro úpravu zbraňových systémů nebo letových výkonů, pomocí pokročilých editačních nástrojů (např. vybrané parametry pro řízené rakety atd.).

Primárně je TSC určeno pro výcvik a rozvoj taktiky taktického letectva při použití raket vzduch – vzduch za hranicí viditelnosti (BVR – Beyond Visual Range) a pro výcvik taktického letectva v úderech na pozemní cíle řízenou a neřízenou municí s podporou předsunutých leteckých návodčích (FAC – Forward Air Controller).

Sekundárně lze v TSC procvičovat procedury QRA (Quick Reaction Alert), tedy provádět vzlety a přistání z letišť, provést vizuální identifikaci cíle, popřípadě cíl vyvést z prostoru, pomoci cíli v nouzi, přinutit jej nebo změnit/vrátit se na trať, přinutit cíl přistát na určeném letišti až po úkol použít palubní zbraně proti civilnímu letounu v nouzové situaci, pokud je letadlo prohlášeno za unesené teroristy a je pravděpodobné, že bude použito jako teroristická zbraň (koncept RENEGADE).

Přidanou oblastí výcviku je výcvik FAC – seznamovací kurz. Tady je třeba upřesnit, že 2 pracoviště FAC v TSC nejsou certifikována pro výcvik FAC, proto mluvíme pouze o seznamovacím – základním kurzu FAC. Tato schopnost je nová a poprvé byla realizována v roce 2015 pro významného zahraničního zákazníka.

Pro všechny typy letounů, provozované v TSC (L-39 Albatros, L-159 ALCA, Jas-39 Gripen) lze připravit
a provádět základní letový výcvik v létání do pracovních prostorů, nácvik akrobacie, nácvik létání v oblačnosti – přístrojové létání, létání ve skupině, včetně letu skupiny v oblacích. Opět je ale třeba upozornit na to, že kokpit letounu je zjednodušen a polohy ovládacích prvků jsou umístěny na dotykovém displeji, tedy nejsou na místech, kde se nacházejí v kokpitu reálného letounu.

Specifickou schopností TSC je možnost provádění výcviku jak v neutajovaném, tak i v utajovaném režimu, do stupně TAJNÉ. Získání a udržení této schopnosti je velmi náročný proces, kdy je nutné splnit veškeré zákonné požadavky Národního bezpečnostního úřadu a v pravidelných cyklech absolvovat kontrolní dohled NÚKIB pro udržení si získaných oprávnění a certifikátů.

Autor: Ing. Jaroslav Šefl & team TSC